Wat en hoe na een ongeval?

Als bestuurder van een voertuig kun je betrokken raken bij een ongeval met alle gevolgen van dien. Het belangrijkste hierbij is dat er verder geen sprake is van lichamelijk letsel. Na het verschijnen van de politie zal bekeken worden of u zelf verder kunt rijden met de auto of dat uw auto afgesleept moet worden. De politie of in sommige gevallen de alarmcentrale, zal een erkende Bergingsspecialist laten komen. Bent u gestrand op Wieringen of in de Wieringermeer, dan wordt Bergingsbedrijf Kempeneers gebeld.

De auto inclusief de aanwezige personen worden meegenomen naar het Bergingsbedrijf, waar verder met u en de verzekeringsmaatschappij wordt overlegd waar de auto naar toegebracht kan/moet worden (garage, schadebedrijf). In ons rayon zal het transport vaak direct gebeuren. Een vers bakkie troost- koffie staat altijd klaar.

Mensen die buiten het rayon wonen, zullen vaak met een taxi of, als u hiervoor bent verzekerd, met een vervangauto naar huis gaan.

De auto zal dan, de volgende werkdag of uiterlijk binnen drie werkdagen door ons naar het afgesproken afleveringsadres gebracht worden. De auto wordt veilig bij de berger gestald. Wij hebben de mogelijkheid om uw voertuig overdekt te stallen.

De kosten voor de berging en het doortransport worden bij motorvoertuigen die minimaal WA verzekerd zijn vergoed door de verzekeringmaatschappij, mits deze wordt vervoerd door een erkend bergingsbedrijf. Dit gebeurt zonder aftrek van uw opgebouwde no-claimkorting. Ook de schuldvraag is niet van belang.